Bokföring

Vi ser till så att arbetet utförs effektivt och korrekt samtidigt som du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Fakturering

Vi hjälper dig med faktureringen och ser till så att uppgifterna på fakturan är korrekta och att den betalas i rätt tid.

Bokslut

Ett riktigt bokslut och en bra årsredovisning ger visar att det är ordning och reda i ditt företag.

Löner

Att anställda får rätt lön i rätt tid är något som måste fungera i alla företag och organisationer. Vi kan hjälpa dig med en smart lösning som sparar tid, pengar.

Timmermon Konsultbyrå AB

Starrnäs Timmermon 1
641 91 Katrineholm
Tel.: 070-3243 873

I samarbete med: